Általános szerződési feltételek

Az  Általános  Szolgáltatási  Feltételek  („ÁSZF”)  tartalmazzák  a Family Business International Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:2724 Újlengyel, Határ út 12., levelezési cím és telephely: 1153 Budapest, Bácska u. 15.; adószám: 23141689-2-13),  mint  szolgáltató  (“Szolgáltató”)  által üzemeltetett  www.kristaly1.hu webáruház  használatára vonatkozó  általános  szerződési  feltételeket.
Kérjük,  hogy  csak  akkor  vegye  igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára  nézve.  Jelen  dokumentum  nem  kerül  iktatásra, kizárólag  elektronikus  formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A webáruház címe

www.kristaly1.hu

 Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve:  Family Business International Kft.
A szolgáltató székhelye:  2724 Újlengyel, Határ út 12.
A szolgáltató telephelye és levelezési címe: 1153 Budapest, Bácska utca 15.
A  szolgáltató  elérhetősége: info@kristaly1.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-144284
Adószáma: 23141689-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Telefonszámai: +36 1 372 04 17 / +36 70 452 51 00
A szerződés nyelve: magyar
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-76592/2014
A tárhely-szolgáltató adatai: Family Business International Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Adószám: 23141689-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-144284

Alapvető rendelkezések

– A  jelen  Szabályzatban  nem  szabályozott  kérdésekre,valamint  jelen  Szabályzat értelmezésére  a  magyar  jog  az  irányadó,  különös  tekintettel  a  Polgári Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  („Ptk.”)  és  az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény  vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

– Hatály, az ÁSZF módosítása.

– A webshop szerzői jogi mű, szerzői jogi védelem.

– Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok

Az Adatvédelmi elveinket itt olvashatja.

 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A www.kristaly1.hu webáruházban megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók.  A  termékek  ára tartalmazza  az  Áfá-t.
A házhozszállítás ingyenes.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

A  webshopban  Szolgáltató  részletesen  feltünteti  a  termék  nevét,  leírását,  a termékekről  fotót  jeleníthet  meg.  A  termékek  adatlapján  megjelenített  képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

– Regisztráció
– A megrendelés összeállítása
– A kosár használata
– Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
– A megrendelés elküldése
– A megrendelés visszaigazolása

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása:
Munkanapokon a 12 óráig leadott rendeléseket a rendelést követő első vagy azt követő második munkanapon szállítjuk ki.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. Ha  Szolgáltató  és  Felhasználó  a  teljesítés  időpontjában  nem  állapodtak  meg, Szolgáltató  Felhasználó  felszólításában  meghatározott  időpontban  vagy  időn belül,  felszólítás  hiányában  legkésőbb  a  megrendelésnek  Szolgáltatóhoz  való megérkezésétől  számított  harminc  napon  belül  köteles  a  szerződés  szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben  meghatározott  termék  nem  áll  rendelkezésére,  köteles  erről a Felhasználót  haladéktalanul  tájékoztatni,  valamint Felhasználó  által  fizetett összeget  haladéktalanul,  de  legkésőbb  harminc  napon  belül  visszatéríteni.  E kötelezettség  teljesítése  Szolgáltatót  nem  mentesíti  szerződésszegése  egyéb következményei alól.

Fizetési lehetőségek

  1. Utánvétel, a termék átvételekor.
  2. Előre utalással.

Az adásvételi szerződés létrejötte

Ha a felhasználó megrendelést küld a www.deltacolostrum.hu webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A megrendelés adatai a felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

Elállás joga

A  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes  szabályairól  szóló 45/2014.  (II.26.)  Korm.  rendelet  szabályozása  értelmében  Felhasználó  a megrendelt  termék  kézhez  vételétől  számított  14  napon  belül  indoklás  nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.  Ha vásárlás után mégis meggondolná magátakkor a még nem használt terméket ez alatt az idő alatt visszaküldheti az
eredeti csomagolásban a vásárlást igazoló számlávalés mi kicseréljük vagy visszafizetjük az árát.

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan és hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza cégünkhöz. A vevő nem veheti használatba a terméket. Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.

A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, cégünk nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

Az Elállási jog nem gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése (törése, összezúzása, felbontása), vagy a termék átmeneti használata és annak sérülése a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ide értendőek a különféle kozmetikumok, tehát ha elállási jogával élni kíván, ne próbálja ki a termékeket.

Panaszkezelés

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a az alábbi e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Panaszkezelési hely: 1153 Budapest, Bácska utca 15.; +36 1 372 04 17; info@kristaly1.hu

Az írásbeli panaszt webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató  és  Felhasználó  vitás  ügyeiket  békés  úton  próbálják  rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2016. december 21.